ورود عضویت
کانون اصفهان: دیدار با جانباز جهادگر استان اصفهان
11:21 - 1394/08/26 | 884
کانون اصفهان: دیدار با  جانباز جهادگر  استان اصفهان

مدیر کل اداره امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی با جانبازان سنگر ساز بی‏سنگر استان اصفهان دیدار کرد.

مدیر کل اداره امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی با جانبازان سنگر ساز بی‏سنگر استان اصفهان دیدار کرد.
در این دیدارها که با همراهی جمعی از مسئولین اداره کل امور ایثارگران، معاونت توسعه منابع انسانی، مدیر اداره ایثارگران جهاد کشاورزی و اعضاء کمیسیون ایثارگران و هیئت مدیره کانون اصفهان برگزار گردید، به حل مشکلات ایثارگران تاکید شد.