ورود عضویت
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دائمی شد/ ارائه تسهیلات جدید
19:00 - 1397/07/14 | 2434
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دائمی شد/ ارائه تسهیلات جدید

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب دائمی شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تسهیلات جدیدی را برای جامعه ایثارگران تعریف کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی اصلاحات لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با تصویب ماده الحاقی ۵، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را دائمی کردند؛ در قالب این ماده الحاقی، تسهیلات جدیدی برای ایثارگران تعریف شده و یا تسهیلات سابق، به صورت شفاف تر باز تعریف شده است.

متن کامل این ماده که با ۱۴۸ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید، به شرح زیر است؛

الف- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدي آن دائمي مي‌شود.

 ب- صدر بند(۳) ماده(۴۵) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

۳- بيست و چهارماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج‌درصد(۲۵%) جانبازي به ده‌درصد(۱۰%) جانبازي، سي‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره- فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد(۵۰%) محسوب مي‌شود.

پ- تبصره زير به ماده(۲۶) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اضافه مي‌شود:

تبصره- والدين، همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري‌هاي خاص، صعب العلاج يا محدوديت جسمي حركتي مي‌باشند پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران مشمول اين ماده مي‌شوند.

ت- ماده(۶۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح شد:

عبارت «و جانبازان زير بيست و پنج درصد(۲۵%)» بعد از عبارت «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» اضافه مي‌شود.

ث- تبصره(۱) ماده(۶۷) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

بعد از عبارت «آزادگان و خانواده آنان» عبارت «و جانبازان زير بيست و پنج درصد(۲۵%)» اضافه شد.

ج- ماده(۲۶) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شيميايي» عبارت «جانبازان داراي محدويت جسمي، حركتي» اضافه مي‌شود.

چ- در انتهاي ماده(۷۰) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران عبارت «بالاي بيست و پنج درصد(۲۵%)» حذف مي‌شود.

ح- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زير را انجام ميدهد:

۱- همسران و فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه‌درصد(۵۰%) و بالاتر به استثناي تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نميشود.

تبصره- همسران شهدا كماكان از مزاياي قانون حالت اشتغال بهره‌مند خواهند بود.

۲- به منظور ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات درماني به ايثارگران با حفظ كرامت و عزت ايشان و با رعايت ماده(۴۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، بيمه تكميلي ايثارگران و هزينه‌هاي مازاد بر بيمه‌هاي پايه(بيمه سلامت)، تأمين كليه داروها و تجهيزات و اقلام پزشكي موردنياز و بيمه تكميلي جانبازان و افراد تحت تكفل، آزادگان و افراد تحت تكفل، فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آنها و پدر و مادر و همسر شهيد اعم از شاغل در دستگاههاي اجرائي و بازنشسته و مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعي و غيرشاغل به استثناي ايثارگران نيروهاي مسلح برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد.

تبصره- بيمه‌پايه(سلامت) ايثارگران مذكور و نيز فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آنها كه تحت‌پوشش هيچ دستگاهي نبوده و ايثارگران بازنشسته و يا ايثارگراني كه مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي نمي‌باشند برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

۳- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست‌درصد(۲۰%) از اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت كنند.

۴- به‌منظور كاهش هزينههاي مهندسي ساخت مسكن براي خانوادههاي شهدا و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و مقررات ملي ساختمان، صددرصد(۱۰۰%) هزينههاي خدمات مربوطه را براي يك‌بار و حداكثر براي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيشبيني كند.  

۵‍- بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه‌درصد(۵۰%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهدا و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء ميشود.

۶- كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حداقل بيست و پنج درصد(۲۵%) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود أخذ مي‌كنند به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست‌و‌پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك‌سال و بالاي يك‌سال اسارت، آزادگان و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد(۵%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد(۲۵%) و آزادگان كمتر از يك‌سال اسارت اختصاص دهند.

تبصره۱- آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازكارافتاده كلي، آزادگان ازكارافتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه استخدامي اين ماده با كسب حدنصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون‌هاي استخدامي پذيرفته شوند مي‌توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌مند گردند.

تبصره ۲- كليه دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند پس از بازنشستگي هر كدام از ايثارگران، از محل مجوز استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي استخدام يكي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسير و مفقود الاثر را در آن دستگاه استخدام كنند.

تبصره۳- بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي كند.

تبصره۴- رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف مي‌باشند و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء آنها را به‌صورت رسمي قطعي استخدام كنند.

تبصره۵- كليه مسؤولان دستگاههاي اجرائي پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون مي توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز كنند. با متخلفان از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي اجرائي نظارت كنند.

۷- دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست‌درصد(۲۰%) اعضاي هيأت‌ علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست‌وپنج‌درصد(۲۵%)، آزادگان بالاي سه‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌درصد(۵۰%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه‌سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت‌علمي تأمين و از ابتداء آنان را به‌صورت عضو هيأت‌علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم ميباشند. احكام و امتيارات اين بند شامل اعضاي هيأت‌علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز ميشود.   

۸- دولت مكلف است به‌منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمهاي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام كند. همچنين دولت موظف است نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام كند.

۹- سند راهبردي خدماترساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.

۱۰- آزادگاني كه قبل از تصويب اين قانون بازنشسته شده‌اند و به دليل استفاده از دوبرابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي‌سال بازنشسته شده‌اند مي‌توانند براي يكبار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، سي‌سال خدمت را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت و با رعايت شرايط به بازنشستگي نائل آيند.

تبصره- مدت اسارت افراد مذكور كه به خدمت اعاده مي‌شوند صرفاً يك برابر محسوب مي‌شود.

۱۱- وزارت راه و شهرسازي موظف است مسكن جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان
هفتاددرصد (۷۰%) و بالاتر را كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي و تسهيلات يا وام مسكن ارزان‌قيمت استفاده نكرده‌اند با واگذاري مسكن و يا زمين بر مبناي زمين به قيمت منطقه‌اي سال واگذاري و ساير هزينه ها به قيمت تمام‌شده تأمين كند.

تبصره ۱- بانكهاي عامل موظفند تا تعيين تكليف نهائي مسكن ايثارگران سالانه حداقل سالانه يكصدهزار فقره تسهيلات ارزان قيمت تأمين مسكن به ايثارگران واجد شرايط مذكور پرداخت كنند.

تبصره۲- بانكهاي عامل موظفند در روستاها يا شهرهاي فاقد مسكن ملكي، پرداخت تسهيلات مسكن ارزان قيمت به واحدهاي مسكوني قديمي و قولنامه‌اي را به ايثارگران مشمول پرداخت كنند.

تبصره۳- در مناطقي كه محدويت زمين وجود ندارد و به جهت رفاه حال ايثارگران واگذاري زمين به‌صورت قطعه ملكي غيرمشاع مي‌باشد.

تبصره ۴- فرزندان جانبازان متوفي كه متأهل و فاقد مسكن مي‌باشند، همانند فرزندان شاهد از يك فقره تسهيلات مسكن ارزان قيمت بهره‌مند مي‌شوند.

۱۲-  دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر و فاقد درآمد بنا به تشخيص بنياد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، افراد تحت‌تكفل جانبازان و آزادگان متوفي كه فاقد درآمد هستند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت حداكثر معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

۱۳- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است كليه فرزندان شهيد فاقد شغل و پوشش بيمه‌اي متقاضي شغل مناسب تا زمان تأمين اشتغال پايدار را تحت پوشش بيمه اجباري بازنشستگي و درماني سازمان تأمين اجتماعي قرار داده و صددرصد(۱۰۰%) حق بيمه مربوطه را تأمين و پرداخت كند.

۱۴- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است فرزندان شهيد داراي بيماري‌هاي خاص و يا صعب‌‌العلاج و يا از كارافتاده كلي را همانند جانبازان از كارافتاده تحت‌پوشش كامل قرار داده و حقوق و مزاياي مشابه به ايشان و خانواده تحت تكفل پرداخت كند.

۱۵- جانبازان و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل در كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات تابعه آنها، نيروهاي مسلح، شركتهاي عمومي دولتي، در صورت تنزل از مناصب مديريتي، اداري و لشگري، از كليه حقوق و مزاياي پست سازماني يا همتراز شغل و پست بالاتر برخوردار مي‌شوند.

۱۶- مبناي حقوق بازنشستگي جانبازان، آزادگان، والدين، همسران و فرزندان شهيد شاغل در دستگاهها و وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و لشكري و شاغلان در ساير بخشهاي خصوصي و غيردولتي بر مبناي دو سال منتهي به بازنشستگي محاسبه و پرداخت مي‌شود.

۱۷- ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر بهره‌مند مي‌باشند با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول بند(الف) ماده(۱۰۳) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي‌توانند تا سي و پنج‌سال خدمت كنند.

۱۸- دولت موظف است نسبت به تبديل وضعيت جانبازان و فرزندان شهدا با بيش از پنج‌سال سابقه خدمت قراردادي در وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي اقدام كند.

تبصره۱- حكم اين جزء شامل سهميه استخدامي دولت است و به تعداد افراد مشمول تبديل وضعيت‌يافته، از مجوزها و سهميه‌هاي قانوني استخدام كسر مي‌شود.

تبصره۲- افرادي كه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دستگاههاي مذكور به صورت قراردادي مشغول به كار مي‌شوند مشمول حكم اين جزء نخواهند بود. الف- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدي آن دائمي مي‌شود.

منبع : خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط: