ورود عضویت
انتصاب دکتر حجت ترشیزی به سمت مدیر کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی
19:02 - 1397/07/14 | 867
انتصاب دکتر حجت ترشیزی به سمت مدیر کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

 طی احکام جداگانه ای دکتر حجت ترشیزی به عنوان مدیر کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی و علی اصغر هدایت نژاد به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی منصوب شدند.

 مهندس جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی طی حکم شماره 200/95/1784 مورخ 95/5/19 ، دکتر حجت ترشیزی ، فرزند شهید گرانقدر احمد ترشیزی را به عنوان مدیر کل اداره امور ایثارگران منصوب کرد.  

مطالب مرتبط: