ورود عضویت
جلسه هم اندیشی مسئولین قرارگاه های جهاد در کانون سنگرسازان بی سنگر
19:10 - 1397/07/14 | 947
جلسه هم اندیشی مسئولین قرارگاه های جهاد در کانون سنگرسازان بی سنگر


جلسه هم اندیشی مسئولین قرارگاه های جهاد سازندگی در دوران هشت سال دفاع مقدس در کانون سنگرسازان بی سنگر مرکز برگزار شد.


به گزارش سایت کانون در این جلسه که با حضور دکتر داوود دانش جعفری، مهندس مهدی ورشابی، دکتر حسین قریب، مهندس محمد لاله زار، مهندس محمد موحدخواه، مهندس نبی الله نبی زاده، مهندس یدا... شمایلی و مهندس مهدی گلی مشاور وزیر جهاد کشاورزی، مهندس محمود حجتی، مهندس حسینعلی عظیمی، مهندس احمد خداکرمی و مهندس سیدجواد میرشفیعیان از مسئولین کانون برگزار شد، حاضرین ضمن مرور برخی از خاطرات، به هم اندیشی درباره عملکرد کانون در زمینه های مختلف پرداختند.
در ادامه مراسم مهندس شمایلی مدیر عامل موسسه جهاد نصر به ارائه گزارشی از طرح عظیم پرورش ماهی در قفس که توسط موسسه جهاد نصر در حال اجراست، پرداخت.
ارائه دیدگاه ها پیرامون ماموریت جهاد نصر در پرورش ماهی در قفس آخرین برنامه این جلسه بود.

 

مطالب مرتبط: