ورود عضویت
اعضای جدید هیئت مدیره کانون سنگرسازان بی سنگر
12:42 - 1397/07/16 | 1013
اعضای جدید هیئت مدیره کانون سنگرسازان بی سنگر

  به گزارش سایت سنگرسازان بی سنگر به دنبال مجمع عمومی به طور فوق العاده کانون سنگرسازان بی سنگر در مورخه 28 شهریور ماه 1395 آقایان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال انتخاب شدند.

 به گزارش سایت سنگرسازان بی سنگر به دنبال مجمع عمومی به طور فوق العاده کانون سنگرسازان بی سنگر در مورخه 28 شهریور ماه 1395 آقایان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال انتخاب شدند.

یدالله شمایلی 

احمد خداکرمی

داود دانش جعفری
حسینعلی عظیمی 
عباس دارایی نژاد
مهدی گلی 
غلامعلی فروغی
محمود حجتی 
محمد علی شم آبادی
همچنین بنا بر این گزارش آقایان محمدعلی حیدری دلگرم و سید علی روح الامین به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره کانون انتخاب شدند.
این گزارش می افزاید آقای حسین دین محمدی به عنوان بازرس اصلی و اقای یحیی صمدی نژاد به عنوان بازرس علی البدل کانون انتخاب شدند.
مطالب مرتبط: