ورود عضویت
ثبت نام متقاضیان سهام موسسات سه گانه جهاد
17:07 - 1395/10/28 | 1398
ثبت نام متقاضیان سهام موسسات سه گانه جهاد

 سهام موسسات جهاد توسعه، جهاد تحقیقات و باقیمانده جهاد نصر به خانواده شهدای سنگرساز بی سنگر، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با سابقه بالای 6 ماه جبهه که از طریق جهاد سازندگی به جبهه ها اعزام شده اند واگذار می گردد. 

 

 به گزارش سایت سنگرسازان بی سنگر به نقل از مدیر عامل کانون سنگرسازان بی سنگر، این کانون در ثبت نام متقاضیان دریافت سهام موسسات جهاد توسعه، جهاد تحقیقات و باقیمانده جهاد نصر فعال شد. 

احمد خداکرمی با بیان این مطلب افزود: به منظور استفاده از تمامی امکانات برای هر چه ساده تر شدن این فرآیند، سایت اینترنتی www.ksbm.ir طراحی شده که متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به آن ضمن اطلاع از شرایط واگذاری، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند. 

وی در ادامه تصریح کرد: پس از تکمیل فرم ثبت نام در سایت از طریق واحد مربوطه با متقاضیان تماس گرفته و برای سایر مراحل هماهنگی خواهدشد.

خداکرمی در پایان گفت: چنانچه ایثارگران محترم اطلاع دارند تمام مراحل واگذاری سهام به صورت رایگان انجام گرفته و متقاضای محترم ملزم به پرداخت هیچ وجهی نیستند. همچنین اسنادی به عنوان تضمین هم از هیچ یک از متقاضیان دریافت نخواهدشد.  

 

مطالب مرتبط: