ورود عضویت
سفر مدیر عامل کانون مرکز به استان سمنان
04:02 - 1397/12/15 | 118
سفر مدیر عامل کانون مرکز به استان سمنان

 در این سفر سیدجواد میرشفیعیان عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی و امور استان های کانون مرکز هم حضور داشت 

 مهندس محمد صدوری مدیر عامل کانون سنگرسازان بی سنگر با سفر به استان سمنان در محل کانون سنگرسازان بی سنگر استان سمنان و نیز شهرستان شاهرود حضور پیدا کرد و ضمن رایزنی در مورد فعالیت های این کانون ها از نزدیک به بررسی مشکلات پرداخت.

در این سفر که سیدجواد میرشفیعیان عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی و امور استان های کانون مرکز هم حضور داشت جلساتی با معاونین توسعه مدیریت و منابع و نمایندگان ولی فقیه در این سازمان ها و ادارات برگزار و در مورد همکاری و مشکلات فیمابین رایزنی گردید.

دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه های این سفر بود.

منبع : سایت سنگرسازان بی سنگر
مطالب مرتبط: