ورود عضویت
نامگذاری یک پل به نام سردار جهادگر شهید حاج اسدالله هاشمی
04:06 - 1397/12/15 | 209
نامگذاری یک پل به نام سردار جهادگر شهید حاج اسدالله هاشمی

  پل روگذر جاده اراک - فراهان به نام شهید جهادگر اسدالله هاشمی نامگذاری می شود.

منبع : سایت سنگرسازان بی سنگر
مطالب مرتبط: