ورود عضویت
نامگذاری یک پل به نام سردار جهادگر شهید حاج اسدالله هاشمی
07:27 - 1397/10/17 | 23
نامگذاری یک پل به نام سردار جهادگر شهید حاج اسدالله هاشمی

 پل روگذر جاده اراک - فراهان به نام شهید جهادگر اسدالله هاشمی نامگذاری می شود.

منبع : سایت سنگرسازان بی سنگر
مطالب مرتبط:

اولین اجلاسیه سنگرسازان بی سنگر استان مرکزی