ورود عضویت
جهاد، شمایل دنیای آزادی و استقلال
13:57 - 1394/11/21
جهاد، شمایل دنیای آزادی و استقلال

«بسم الله الرحمن الرحیم؛ زحمات بی‌وقفة جهاد، این «سنگرسازان بی‌سنگر» در دفاع مقدس‌مان، از جملة مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمی‌گنجد. عشق جهاد در خدمت به اسلام و مردم، چشم و دل عاشقان خدمت به دین و مردم را روشن نموده است. شجاعت دلیرمردان و شیرزنان جهادی‌مان در جهادمان علیه کفر و بیداد، زبانزد خاص و عام است. وسعت دامنة گذشت و ایثار مردان و زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و کوچک، و فقیر و غنی این مرز و بوم را فرا گرفته است.

جهاد، شمایل دنیای آزادی و استقلال در عرصة کار و تلاش و پیکار علیه فقر و تنگدستی و رذالت است. فرزندان عزیز جهادی‌ام! به تنها چیزی که باید فکر کنید، به استواری پایه‌های اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است؛ اسلامی که غرب و در رأس آن آمریکای جهانخوار، و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند؛ اسلامی که پرچمدار آن، پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن، ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پول‌پرستانند؛ اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی‌بهره بوده‌اند و دشمنان حقیقی آن، زراندوزان حیله‌گر و قدرت‌مداران بازیگر و مقدس‌نمایان بی‌هنرند. شما عزیزان با خدمات شایستة خود در پشت جبهه‌ها، چون جبهه‌ها، دل امام زمان ـ روحی له الفدا ـ را شاد کرده‌اید. امیدوارم از صحنه‌های سخت سیاست نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی عبور کنید، که اگر ایران را بر پایة استقلال واقعی پایه‌ریزی نکنیم هیچ کاری نکرده‌ایم. چشم امید من به شما سازندگان پُر شور و نشاط اسلامی است.»