ورود عضویت
مهندسی ـ رزمی از کارهای بسیار مهم جبهه‌ها
17:14 - 1394/12/09
مهندسی ـ رزمی از کارهای بسیار مهم جبهه‌ها

در آستانة سالگرد تشکیل جهاد سازندگی در سال 1364 (دربارة نقش جهاد سازندگی در جنگ):

 

«از مهم‌ترین کارهای جهاد، کار جنگ بوده که به صورت مهندسی، سنگرسازی، خاکریززنی، کانال‌کشی و کارهای بسیار مهم و حساسی که از این قبیل داشته [است]. زمانی که نیروهای ما خط دفاعی دشمن را در هم می‌شکنند و پیشروی می‌کنند، کارشان پنجاه درصد انجام گرفته و پنجاه درصد دیگرش به این است که در آنجا تثبیت شوند و بمانند؛ بنابراین آن چیزی که تضمین می‌کند در آنجا بمانند، کار مهندسی است. [کار مهندسی] در جبهه، غیر از کار مهندسی در یک شهر است، چون در جبهه احداث یک خاکریز، مواجه‌شدن با خطرات ده‌ها توپ و گلولة دشمن می‌باشد. لذا اینجاست که نقش جهادگران در جبهه آشکار می‌گردد. و یا مثلاً رزمندگان ما هنگامی که می‌خواهند یک منطقه را تصرف کنند، نیاز به راه خوب دارند تا بتوانند با موفقیت عملیات انجام بدهند، باز در اینجا هم نقش جهاد سازندگی آشکار می‌گردد. به هر حال کار مهندسی ـ رزمی از کارهای بسیار مهم جبهه‌ها می‌باشد، که نقش برادران جهاد سازندگی در جبهه‌ها یک نقش مهم و تعیین‌کننده است.»

 

 

مطالب مرتبط: