ورود عضویت

۱۳۹۵/۰۷/۰۳

ه قلم: فتح الله نادعلی همگان معتقدند که نقطة‌ عطف تاریخ انقلا اسلامی و منشاء تحولات زرگ و جهش‌های علمی جمهوری اسلامی، دوران حماسه هشت ساله است. خوشختانه در ارتاط ا دستاوردهای عظیم دفاع مقدس در حوزه‌های مختلف، اقدامات تحقیقی و ترویجی مناسي صورت گرفته است؛ اما اید پذیرفت که این اقدامات در شأن آن سال‌های افسانه‌وش و هم سنگ عظمت آن دوران نيست. ه یان دیگر نسل جوان ما کم‌تر ا دستاوردهای جنگ هشت‌ساله و میزان تأثیرگذاری آن در پیشرفت‌های خیره‌کننده جمهوری اسلامی آشنا هستند. آیا جامعه ما ه صورت مستدل می‌د ...

۱۳۹۵/۰۷/۰۳

ـيام امام خمینی(ره) به مسئولان برگزاری سمينار جهـاد سازندگیزمان: 14 آذر 1367 / 24 ربيع‌الثانی 1409مكان: تهران، جمارانموضوع: تجليل و تقدير از جهادگران جهـاد سازندگیمخاطب: مسئولان برگزاری سمينار جهـاد سازندگی  بسم اللَّه الرحمن الرحيم زحمات بی وقفۀ جهـاد، اين سنگرسازان بی سنگر در دفاع مقدس‌مان، از جملۀ مسائلی است كه ترسيم آن در قالب الفاظ نمیگنجد. عشق جهـاد در خدمت به اسلام و مردم، چشم دل عشاق خدمت به دين و مردم را روشن نموده است.شجاعت دليرمـردان و شيرزنـان جهادي‌مان در جهـادمان عليه كفر و بيداد، ...